File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 161, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnjë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate të Shqipërisë, zj. Vojsava Klement Bushi”.