File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 162, datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.