File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 163 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.