File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 164 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.