File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 165 datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore  të koalicionit Aleanca (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.