File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.166, datë 18.03.2021, “Për shqyrtimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.