File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 168, datë 18.03.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.