File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 170, datë 01.06.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olta Luan Zylyftar”.