File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 170, datë 23.03.2021 “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.