File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 175, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Community Reporters”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.