File Type: docx
Categories: Akte
Vendim nr. 178, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.