File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 18, datë 03.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 11, datë 02.04.2021 të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 193, datë 31.03.2021”.