File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 182, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Demokracia Sociale, zj Natirda Dritan Aliaj”.