File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 188, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Media Center Albania”, portalit “Alba News”, “Light Studio Agency (LSA)”, televizionit “Vizion Plus”, televizionit “Media Nord”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.