File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.