File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 194, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare të Shqipërisë, zj. Marte Nikoll Suta”.