File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 197, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Aleksandër Pashko Kolvataj”.