File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 05.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 11 datë 02.04.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU), me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.