File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 200, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryetarit të Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj”.