File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 201, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Durrës”.