File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 207, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazëtarëve të shoqërisë “Panorama Group”, të portalit “Bulqiza ime”, të televizionit “Top-Channel”, të Agjensise Ndërkombëtare të Lajmeve Ässociated Press” (AP), të Agjensisë Telegrafike Shqiptare” (ATSH), të gazetës “Sot”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.