File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 210, datë 08.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit “Së bashku”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.