File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 213, datë 09.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa publike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.