File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 215, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Pal Ndreu”.