File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 217, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.