File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 218, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.