File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 19.04.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr.13, datë 16.04.2021 nga një grup qytetarësh (Aleanca për Teatrin).