File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 229, datë 13.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Iniciativa për Veprime Sociale”, organizatës “Lëvizja Studentore për Barazi”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.