File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 12 datë 15.03.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 224, datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.