File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 241, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.