File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 244, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.