File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 265, datë 21.04.2021 “Për miratimin afatshkurtër të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.