File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 266, datë 21.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatgjatë të OSBE-së, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.