File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 274, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve nr. 1846, 1848, 1851, 1854, 1858, datë 22.02.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”.