File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 284, datë 23.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të organizatës Next Step, Guxo dhe Qendra për Transparencë, për ëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.