File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 285, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Alban Zef Bruka”.