File Type: pdf
Vendim nr. 30, datë 02.02.2023 “Për përzgjedhjen e monitorueses për të plotësuar numrin e vakancës për bashkinë Durrës për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.