File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 300, datë 25.04.2021 “Për plotësimin e sasisë së fletëve të votimit të QV-së së Posaçme IEVP, të ZAZ nr. 90, Qarku Vlorë”.