File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 301, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 13, KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.