File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 305, datë 26.04.2021 “”Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 64, Qarku Berat”.