File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 31, datë 01.02.2022 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2022”.