File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 311, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 69, Qarku Korçë”.