File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 322, datë 26.04.2021 “Për shfuqizimin e të gjithë vendimeve për akreditim të vëzhguesve në Vendin e Numërimit të Votave në KZAZ nr.30, Qarku Tiranë”.