File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 354, datë 10.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj OSHEE sh.a, Drejtoria Rajonale Shkodër”.