File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 361, datë 19.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidatëve për deputetë zj. Kledina Skëndo, z. Alqi Bllako dhe Bashkisë Tiranë”.