File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 366, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Jak Pleshaj”.