File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 367, datë 25.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Fier, zj. Gentiana Xhemal Cakrani”.