File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 369, datë 27.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialdemokrate, qarku Shkodër, zj. Jetmira Rexhep Rraboshta”.