File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 370, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e raportit të tabelave përmbledhëse të monitorimit të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHM-të për periudhën 26.03.2021 – 23.04.2021 si dhe respektimin e periudhës së heshtjes zgjedhore”.