File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 374, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Jonus Çenga, me funksion Punëtor në Brigadën e Gjelbërimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Bashkia Dibër”.